حرکت

أللهم أخرجنی من ظلمات الوهم و أکرمنی بنور الفهم

حرکت

أللهم أخرجنی من ظلمات الوهم و أکرمنی بنور الفهم

حرکت

مقام معظم رهبری:
باید همه‏ آحاد ملت، کوچک و بزرگ، مسئولان در سطوح مختلف و هرکس که کارى در دستش است، این نکته را حدیث نفس خود کند و پیمان ببندد که راه امام را ادامه دهد و به سمت هدفهاى او «حـرکـت» کند.

آخرین نظرات

جهانی بودن گفتمان انقلاب اسلامی

  

1. صدور گفتمان انقلاب به دیگر کشورها:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏12، ص: 202

ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى‏کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى‏باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفى دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى‏مان بسته‏اند، و اگر ما در محیطى دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاریهاى مشقت‏بارى که داریم، با جهان، برخوردى مکتبى مى‏نماییم.

 

 • صحیفه امام، ج‏13، ص: 90

ما مى‏خواهیم انقلاب را صادر کنیم. ما نمى‏خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الآن مدتهاست دارد حمله مى‏کند و ما هیچ حمله‏اى به آنها نمى‏کنیم ... ما مى‏خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگى‏مان را، انقلاب اسلامى‏مان را به همه ممالک اسلامى صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل مى‏شود.

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1368، ص: 157

صدور انقلاب، به معناى صادر کردن ارزشهاى انقلابى و افشاگرى در بارهى مستبدها و ظالمهاى عالم، وظیفه و تکلیف الهى ماست. اگر این کار را نکنیم، کوتاهى کرده‏ایم. ...

... اگر منظور این است که ما مواد منفجره صادر مىکنیم، این ادعا دروغ است. ... ما به هیچ کشورى مواد منفجره نمىبریم. خرابکارى دور از شأن ماست و بههیچوجه به ما نمىچسبد و هرکس بگوید، خلاف و دروغ گفته است. این تهمتهاى ناشایست، باب خود همان کسانى است که اینها را به اسلام و جمهورى اسلامى نسبت مىدهند.

  

  

2. دعوت جهانی به مبارزه با ظلم و تشکیل جبهه جهانی مستضعفین:

امام خمینی:  

 • صحیفه امام، ج‏6، ص: 234

من امیدوارم که همه ملتهاى اسلام که به واسطه تبلیغاتى که، فعالیتهایى که از اجانب شد و اینها را از هم متفرق کردند و مقابل هم قرار دادند، بیدار بشوند و همه با هم بشوند. یک دولت بزرگ اسلامى، یک دولت زیر پرچم «لا إله إلا اللَّه» تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا غلبه بکند.

 

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 448

و شما اى مستضعفان جهان واى کشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوى تبلیغاتى ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم مى کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوى یک دولت اسلامى با جمهوریهاى آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جاى خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالى وعده فرموده است.

   

3. وظیفه دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏12، ص: 147

دست امریکا و سایر ابرقدرتها تا مِرْفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است. ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیداً مىجنگیم؛ چرا که مرد جنگیمما انقلابمان را به تمام جهان صادر مىکنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامى استو تا بانگ لا اله الا اللَّه و محمد رسول اللَّه بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هستو تا مبارزه در هر جاى جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. 

 • صحیفه امام، ج‏19، ص: 113

قرآن مى‏فرماید: قاتِلُوهُمْ حَتّى‏ لا تَکُونَ فِتْنَة،  همه بشر را دعوت مى‏کند به مقاتله براى رفع فتنه؛ یعنى «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»، ... یعنى، باید کسانى که تبعیت از قرآن مى‏کنند، در نظر داشته باشند که باید تا آن جایى که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود. 

 

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 89

جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامى ماست که در سراسر جهان صلا زنیم که اى خواب رفتگان! اى غفلتزدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانههاى گرگ منزل گرفتهاید. برخیزید که اینجا جاى خواب نیست! و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست! امریکا و شوروى در کمین نشستهاند، و تا نابودى کاملتان از شما دست بر نخواهند داشت. راستى اگر بسیج جهانى مسلمین تشکیل شده بود، کسى جرأت این همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوى رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- داشت؟

 

 • صحیفه امام، ج‏12، ص: 322

ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم. ما مکلفیم که با ظلم مقابله کنیم. ... مىشود و نمىشود براى ما مطرح نیست. ما مکلفیم از طرف خداى تبارک و تعالى که با ظلم مقابله کنیم؛ با این آدمخوارها و با این خونخوارها مقابله کنیم. ما به آن اندازهاى که قدرت داریم مقابله مىکنیم؛ اگر پیروز شدیم که خوب، الحمد للَّه، و اگر پیروز هم نشدیم، الحمد للَّه که به تکلیف عمل کردیم.

 

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1369، ص: 229

این پرچم توحید و اسلام و ایمان، این پرچم ایستادگى در مقابل ظلم و جور از هرکس و هرجاى عالم، این پرچم استقلال ملتها در مقابل قدرتهاى زورگوى عالم، باید در سرتاسر جهان و به عنوان مرکز امید همهى مستضعفان عالم، به اهتزاز در بیایید.

 

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1383، ص: 112 - 113

در مقدمهى قانون اساسى ما دفاع از مسلمانان و محرومان به صراحت ذکر شده است؛ ما دفاع از مسلمانها و دفاع از ملت مظلوم را جزو سیاستهاى اصولى خودمان مىدانیم و از آن عدول نمىکنیم. .... ما طرفدار اسلام و طرفدار مسلمانها و طرفدار بیدارى اسلامى هستیم و با تغذیهى قدرتهاى استثمارگر از منابع غنى ملتهاى مظلوم مخالفیم؛ با استعمار و با استثمار مخالفیم و این مخالفت در زبان و حرف هم نیست؛ اعتقاد ما این است و قالب سیاست خارجى ما هم همین است و این- همینطور که گفتم- بر اساس تفکر جمهورى اسلامى است.

   

  

4. مبارزه با استکبار جهانی:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 327

مردم عزیز ... باید سعى کنند که سختیها و فشارها را براى خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالاى کشور به وظیفه اساسىشان که نشر اسلام در جهان است برسند ... چه کسى است که نداند مردم عزیز ما در سختى هستند و گرانى و کمبود بر طبقه مستضعف فشار مىآورد، ولى هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دوَل دنیاى امروز و پایهریزى فرهنگى جدید بر مبناى اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامى با امریکا و شوروى، فشار و سختى و شهادت و گرسنگى را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کردهاند و بهاى آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار مىکنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بىشهادت میسر نیست.

 

 • صحیفه امام، ج‏20، ص: 318

قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینى یکه و تنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بتپرستى است ادامه مىدهد و به یارى خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنههاى مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت‏ را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانى که به ستم و ظلم خویشتن اصرار مىنمایند سلب خواهد کرد. آرى، شعار «نه شرقى و نه غربى» ما، شعار اصولى انقلاب اسلامى در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیمکننده سیاست واقعىِ عدم تعهد کشورهاى اسلامى و کشورهایى است که در آینده نزدیک و به یارى خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشریت مىپذیرند.

 

ب: امام خامنه ای:

 • بیانات، سال‏1382، ص: 107

یکى از مصرعهاى برجسته و مهمِّ قصیدهى «لا إله إلّا اللّه» این است که با طاغوتها، طغیانگرهاى جهانى، قدرتهاى ظالم بینالمللى نمىشود کنار آمد.

 

 • بیانات، سال‏1384، ص: 159

مبارزهى با سلطه هم یکى از وظایف دولت اسلامى است. نظام سلطه، نظامى است که مثل بختک سنگینى روى پیکر جامعهى بشرى مىافتد- و افتاده است- و او را نابود مىکند و از بین مىبرد. این نظام سلطه دو طرف دارد؛ سلطهگر و سلطهپذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزهاش هم با شمشیر نیست؛ مبارزهاش با عقل، با کار حرفهاىِ سیاسى، و با شجاعت در میدانهاى لازم و متناسبِ خودش است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۳/۱۸
محمد علی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">