حرکت

أللهم أخرجنی من ظلمات الوهم و أکرمنی بنور الفهم

حرکت

أللهم أخرجنی من ظلمات الوهم و أکرمنی بنور الفهم

حرکت

مقام معظم رهبری:
باید همه‏ آحاد ملت، کوچک و بزرگ، مسئولان در سطوح مختلف و هرکس که کارى در دستش است، این نکته را حدیث نفس خود کند و پیمان ببندد که راه امام را ادامه دهد و به سمت هدفهاى او «حـرکـت» کند.

آخرین نظرات

۱۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۷خرداد

پس از چندین ماه تبلیغ و سخنرانی و با مشارکت مردم و حضور جمعی از نامزدهای انتخاباتی بالاخره در ۲۴ خرداد در اوج حماسه سیاسی مردمی، فردی از میان مردم برای ریاست جمهوری برگزیده شد، تا به گوش همه عالم برسانند که جمهوری اسلامی نماد حقیقی دموکراسی دینی است.

حماسه سیاسی

 

دوشنبه ۲7 خرداد ۹۲

 

۱۴ نظر ۹۰۲ بازدیدکننده موافقین ۴ مخالفین ۰
محمد علی
۱۹خرداد

جایگاه عدالت طلبی در بیانات امام و رهبری

   

الف: امام خمینی:

صحیفه امام، ج‏3، ص: 327

این جانب با کمال تواضع دست خود را به طرف تمام جناحها که در خدمت اسلام هستند دراز مىکنم و از همه استمداد مىکنم که با هم پیوستگى همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامى که یگانه راه سعادت ملت است، کوشا باشند؛ و از سایر جناحها که در تحت تأثیر تبلیغات سوء اجانب واقع شدهاند و مطالعات صحیحى در قوانین اسلام به همه ابعادش ندارند، تقاضا مىکنم که در کار خود تجدید نظر کنند و با احتراز از غرض و تعصب، به مکتب بزرگ همه جانبه اسلام نظر و در آن مطالعه دقیق کنند.

 

صحیفه امام، ج‏3، ص: 455 (پیام به مردم ایران در سالهای مبارزه با شاه)

ملت عظیم الشأن ایران! نهضت خود را ادامه داده و هر گز سستى به خود راه ندهید، ... تظاهرات کوبنده براى رسیدن به هدف اسلامى، عبادتى است که روزها و یا ماهها را در آن اثرى نیست؛ چرا که هدف نجات ملت است، اجراى عدالت اسلامى و برقرارى حکومت الهى بر پایه محکم عدل است. باید در هر فرصت و براى هر حادثه، اجتماعات خود را هر چه بیشتر در مساجد و محافل و فضاهاى باز عمومى بر پا نمایید و از قرآن کریم و عدالت اسلامى دفاع کنید.

 

ب: امام خامنه ای:

حدیث ولایت، بیانات، سال‏1388، ص: 251

نظام اسلامى بر اساس توحید است. پایهى اصلى، توحید است. پایهى مهم دیگر، مسئلهى عدل است. پایهى مهم دیگر، مسئلهى تکریم انسان و کرامت انسان و آراء انسان و اینهاست.

 

حدیث ولایت، بیانات، سال‏1383، ص: 174

 آنچه در دنیا کمیاب است - که این همه دشمنى را به خودش جذب کرده- حکومت ارزشهاى دینى است؛ پیدا شدن دین است؛ یعنى اصرار بر تحقق عدالت اجتماعى. اینکه ما مىگوییم، شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست. ما اگر دنبال عدالت اجتماعى نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهورى اسلامى معنى ندارد. باید عدالت اجتماعى را تحقق ببخشیم؛ باید ارزشهاى اسلامى را در جامعه پیاده کنیم؛ باید جامعه را، جامعهى دینى و اسلامى کنیم.

 

حدیث ولایت، بیانات، سال‏1384، ص: 156 (جلسه تنفیذ ریاست جمهوری احمدی نژاد در دور اول)

یکى از شعارهاى این دولت، عدالت است. عدالت یقیناً محور انقلاب بود؛ در این شکى نیست. هیچ دولتى هم از اول نیامده صریحاً بگوید من نمىخواهم طبق عدالت رفتار کنم؛ لیکن من باید از آقاى احمدىنژاد تشکر کنم که ایشان کار جدیدى کردند؛ عدالت محورى را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلى بزرگى بود. وقتىکه ایشان تبلیغات انتخاباتى مىکردند، به افراد خانوادهى خودم مىگفتم اگر آقاى احمدىنژاد رأى هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالت محورى را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشى سپردنِ این شعار بشود یک سنت. این شعار مطرح شد و ذهنها را به خودش متوجه کرد. .... طرح این شعار به عنوان محور حرکت دولت، یک کار جدید است؛ خودش یک تحول است؛ به این پایبند باشید.

 

حدیث ولایت، بیانات، سال‏1384، ص: 156

.... نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجهى دو کمکم در مقابل ارزشهاى دیگر به فراموشى سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزشهاى دیگر هم خیلى مهم است؛ مثلًا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادى و مردمسالارى. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقاً به معناى نفى اینها نیست؛ اما وقتى ما این ارزشها را عمده مىکنیم و مسألهى عدالت و نفى تبعیض و توجه به نیازهاى طبقات محروم در جامعه کمرنگ مىشود، خطر بزرگى است؛ اما با عدالتمحور بودن یک دولت، این خطر از بین مىرود یا ضعیف مىشود.

 

حدیث ولایت، بیانات، سال‏1384، ص: 158

بعضى‏ها مى‏گویند عدالت یعنى توزیع فقر. نخیر، کسانى که بحث عدالت را مى‏کنند، به‏هیچ‏وجه منظورشان توزیع فقر نیست؛ بلکه توزیع عادلانه‏ى امکانات موجود است. آن‏هایى که مى‏گویند عدالت توزیع فقر است، مغز و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم مى‏شود، ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزى مى‏شود که امروز در کشورهاى سرمایه‏دارى مشاهده مى‏کنیم. 

۰ نظر ۶۶۲ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۹خرداد

در دو مطلب قبلی به بررسی 5 خصوصیت اصلی انقلاب اسلامی پرداخته شد، خصوصیاتی چون گفتمان توحیدی، برپایی تمدن اسلامی، مقدمه سازی امر ظهور، جهانی بودن گفتمان انقلاب و مبارزه با اسرائیل.

در این پست در مورد دو خصوصیت بسیار مهم دیگر صحبت خواهم کرد.

   

انتخابات و گفتمان انقلاب

یکشنبه 19 خرداد 92

۱۴ نظر ۹۰۸ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۸خرداد

نظرات مقام معظم رهبری در مورد سیاست خارجی دولت نهم و دهم

 

 

1388/02/27

امروز و در دوران عظمت اسلام، سربلندى نظام اسلامى و سربلندى ملت ایران به خاطر مواضع ضد استکبارى‏اش، آدم مى‏بیند اگر کسى در تریبون‏هاى جهانى در مقابل آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم و هم‏پیمانانشان بایستد و صریح حرف بزند، یک عده‏اى اینجا خجالت مى‏کشند! دست به دست هم مى‏مالند و مى‏گویند: آقا! آبرویمان رفت! مثل همان خجالت کشیدنى که در دوران طاغوت، از نماز خواندن یکى مى‏بردند. چرا خجالت بکشیم؟! مواضع صریح ملت ایران- و بخصوص جوانها- در مقابل ظلمها و ستمهاى بین‏المللى هرگز نبایستى متوقف بشود.

ملتها الهام مىگیرند، دولتها یاد مىگیرند و رهبران ملى تشجیع مىشوند، وقتى مىبینند یک ملت اینجور ایستاده است. چرا ما خجالت بکشیم؟

 

۱۳۹۱/۰۷/۲۵

خوشبختانه کشور در ادبیاتِ برخورد با دنیای زورگوی مستکبر و غربی هم پیشرفتهای خوبی داشته است. امروز مسئولین کشور ما در پشت میز مذاکرات گوناگون، در تریبونهای گوناگون، وقتی حرف میزنند، حرفهای پخته، جامع، جالب و درست زده میشود.

 

1386/6/4 

یک خصوصیت دیگر این دولت هم که باز جاى ذکر دارد، این است که این دولت در برابر زیاده‌خواهیهاى استکبار، دچار انفعال نشد؛ این به‌نظر من خیلى مهم است که در تعامل با دنیا، انسان جاى خودش را بداند، خواست خودش را بداند، نیرو و قدرت خودش را بداند و بداند که باید چه‌کار کند.

 

 1387/6/2

 استکبارستیزى - که معناى ویژه‌ى انقلابى خودش را دارد - در این دولت تشخص و تمیّز پیدا کرد. معناى استکبارستیزى دشمنى کردن با دولتهاى دنیا نیست، معنایش دشمنى کردن با استکبار است. استکبار - از هر دولتى و از هر نظامى سر بزند - آفتِ براى بشریت است.

...

مسئله‌ى اعاده‌ى عزت ملى و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیاده‌طلبى سیاستهاى دیگران و ترک شرمندگى در مقابل غرب و غربزدگى را هم انسان در این دولت احساس مى‌کند؛ عزت ملى و استقلال حقیقى و معنوى از اینجا حاصل میشود.

استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بدهد یا حتى مثلاً در زمینه‌هاى اقتصادى هم به یک رشد بالایى دست پیدا کند؛ نه، استقلال این است که یک ملت به هویت خود و به عزت خود معتقد و براى او اهمیت قائل باشد، براى حفظ او تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده‌ى اظهارات و جایگاه خود نباشد. ما متأسفانه در برخى از اوقات گذشته، میدیدیم که بعضى از کسانى که مرتبط با مسئولین بودند یا حتى خودشان مسئول یک بخشى بودند، کأنّه از گفتمان انقلاب در مقابل دیگران شرمنده‌اند و خجالت میکشند که حقایق انقلاب را بر زبان جارى کنند یا آنها را پیگیرى کنند یا به آنها اهمیت بدهند! این براى یک جامعه خیلى بلاى بزرگى است.

 

 1387/6/2

یکى از مظاهر دفاع از عزت هم همین مسئله‌ى انرژى هسته‌اى است. مسئله‌ى انرژى هسته‌اى، براى ما فقط این نبود که ما میخواستیم یک فناورى داشته باشیم، دیگران میخواستند ما نداشته باشیم؛ این فقط بخشى از قضیه است. بخش دیگر قضیه این بود که قدرتهاى گوناگون، پُررو، متجاوز، زورگو و دنباله‌ها و اقمار بى‌ارزش آنها، میخواستند حرف خودشان را در این زمینه بر ملت ایران تحمیل کنند. خب، ملت ایران، دولتِ شما و شخص رئیس‌جمهور، در مقابل این زورگویى و این تحمیل و این افزون‌طلبى ایستادید؛ خداى متعال هم کمک کرد؛ پیش رفتید. اینها آن بخشها و اجزاء گفتمان عمومى این دولت است که براى من اهمیت دارد.

 

1387/6/2

روحیه‌ى تهاجم در مقابله‌ى با زورگویان بین‌المللى. یک وقت هست که زورگویان بین‌المللى مى‌آیند و میگویند که آقا شما فلان کار را کرده‌اید و ما رفع و رجوع مى‌کنیم و نه واللَّه، نه باللَّه...؛ ولى یک وقت هست که تهاجمش، تهاجم زورگویانه است؛ بهترین دفاع در چنین مواقعى هجوم است. زورگویان بین‌المللى، نقاط ضعف زیادى دارند: جنایت میکنند، فساد میکنند، به حقوق بشر تجاوز میکنند، به حقوق ملتها تعدى میکنند، انسانها را لگدمال میکنند و همه‌ى کارهاى زشت را انجام میدهند؛ آخر هم طلبگار همه‌اند! خب، نقاط ضعفشان، با حالت تهاجمى و با حالت طلبگارى، گفته و بیان بشود... . این روحیه، روحیه‌ى خوبى است؛ روحیه‌ى انقلاب این است؛ این است که حقیقت را روشن و درخشان میکند.

ما امروز در مقابله‌ى با استکبار، در سیاست خارجى زبانمان زبانِ طلبکارى، عزت، اقتدار معنوى و اقتدار ملى است؛ آن وقت بعضى بیایند همین را به عنوان نقطه‌ى ضعف وانمود کنند که نه آقا! شما کارى کرده‌اید که فلان دولتها از شما خوششان نیاید. خب، معلوم است که خوششان نمى‌آید. فلان دولتها آن وقتى خوششان مى‌آید که انسان تملق آنها را بگوید و حرفهاى آنها را به عنوان حرفهاى برتر ذکر بکند؛ خودش را کوچک کند و از حرفهاى خودش و حرفهاى انقلاب عقب‌نشینى کند؛ آن وقت آنها خیلى خوششان مى‌آید!

 

1391/6/2

در زمینه‌‌ى ارتقاء جایگاه کشور در عرصه‌‌ى سیاست خارجى و مسائل بین‌‌المللى هم همین جور است. امروز در عرصه‌‌ى سیاست خارجى، ثقل و وزنه‌‌ى کشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل، تأثیرگذاریم؛ اینها مهم است. در حوادثى هم که پیش آمده، ما تأثیرگذار بوده‌‌ایم - که آن، داستان جداگانه‌‌اى دارد - به نظر ما آن هم خیلى مهم است.

... حالا البته بعضى‌‌ها در روزنامه، در سایت، در تریبونهاى گوناگون مطالبى منتشر میکنند؛ اینکه چرا ما در دنیا دشمن‌‌تراشى کردیم که اینقدر با ما دشمنى کنند! به نظر من اینها حرفبافى است. آنچه که گفته میشود، متکى به یک تحلیل درست نیست. نه، دشمنى‌‌ها خیلى طبیعى است. وقتى که امام بزرگوار بود، دشمنى‌‌ها زیاد بود؛ براى خاطر مواضع قاطع امام. هرچه مواضع ما ضعیف‌‌تر شود و عقب‌‌نشینى کنیم، آنها طبعاً چهره‌‌شان بظاهر متبسم‌‌تر میشود. البته جلو مى‌‌آیند. یعنى چهره را متبسم میکنند، براى اینکه بتوانند جلو بیایند.

... امروز ملتهاى منطقه از جمهورى اسلامى خوششان مى‌‌آید، به خاطر موضع مستقل اسلامىِ شجاعانه‌‌اش؛ این باید محفوظ باشد. در جاهاى مختلف دنیا، مردم از مسئولان جمهورى اسلامى که این شجاعت را، این استقلال را، این نترسى را بیشتر بروز میدهند، بیشتر خوششان مى‌‌آید. خب، این نشانه‌‌ى این است که راه این است. دیپلماسى ما باید در این جهت باشد؛

 

 

 

۹۱/۶/۲

هر بیننده‌‌اى احساس میکند و مى‌‌بیند که تلاش دشمنان در مقابله‌‌ى با جمهورى اسلامى در این سالهاى اخیر، بخصوص در همین شش هفت سال گذشته و بخصوص در این دو سه سال اخیر، بیشتر شده. به نظر من دو سه عامل تأثیر دارد:

1. یکى از علل این دشمنى‌‌ها، همین پیشرفت هاى شماست؛ یعنى میخواهند این پیشرفتها کند شود. جمهورى اسلامى با داعیه‌‌ى اسلام‌‌خواهى، با داعیه‌‌ى مردم‌‌سالارى اسلامى، با داعیه‌‌ى رد و نفى مستدل لیبرال دموکراسى، براى تشکیلات استکبارى دنیا یک خطرى است. هرچه شما بیشتر پیشرفت کنید، این خطر براى آنها بیشتر خواهد شد. میخواهند جلوى این را بگیرند.

2. عامل دوم این دشمنى‌‌ها، زنده شدن شعارهاى انقلاب است. وقتى شعارهاى انقلاب کمرنگ شود، پنهان شود، آنها طبعاً بیشتر خوششان مى‌‌آید و چهره‌‌ى همراه‌‌ترى میگیرند؛ هرچه شما شعارهاى انقلاب را پررنگ‌‌تر کنید، آنها چهره‌‌شان عبوس‌‌تر و خصمانه‌‌تر میشود؛ این چیزِ طبیعى است.

3. عامل دیگر، همین حوادث منطقه است؛ این بیدارى اسلامى و آنچه که در منطقه‌‌ى ما رخ داد، که حادثه‌‌ى فوق‌‌العاده مهمى است.

خب، اگر چنانچه در این شرائط، یک ایرانِ بى‌‌دردسرِ بى‌‌دغدغه اینجا وجود داشته باشد، با همین شعارهائى که دارد، با همین کارهائى که دارد میکند، با همین پیشرفتى که محسوس است، از آن کشورها بیایند ببینند کارخانه‌‌ها را، دانشگاه‌‌ها را، مراکز تحقیقاتى را، وضع زندگى مردم را، بازارهاى پر از اجناس را، دولت بى‌‌دردسر را، بدیهى و طبیعى است که آنها میگویند الگوى خوب همین است. میخواهند این نشود. میخواهند این الگوشدن جمهورى اسلامى نباشد. یعنى براى جمهورى اسلامى دردسرهائى به وجود بیاورند، تا آن کشورهائى که تحولى در آنها رخ داده و وارد مرحله‌‌ى جدیدى شده‌‌اند، براى ادامه‌‌ى راه، این را الگو قرار ندهند.

 

 

92/1/1

 آنهائی که خیال میکنند اگر ما در قضیه‌ی انرژی هسته‌ای عقب‌نشینی کردیم، دشمنی آمریکا تمام میشود، از این حقیقت غافلندمشکل آنها مسئله‌ی هسته‌ای نیست. کشورهائی هستند که سلاح هسته‌ای دارند، در منطقه‌ی ما هم هستند، آنها ککشان هم نمیگزد! مسئله، مسئله‌ی سلاح هسته‌ای یا صنعت هسته‌ای نیست، مسئله‌ی حقوق بشر نیست؛ مسئله‌ی جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است. اگر جمهوری اسلامی هم در مقابل اینها مثل بعضی از رژیمهای منطقه، حاضر بود به ملت خودش خیانت کند، در مقابل اینها تسلیم بشود، با او کاری نداشتند. مسئله‌ی اینها زیاده‌خواهی‌های استکباری است؛ این علت دشمنی با ملت ایران است.

۰ نظر ۷۰۰ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۸خرداد

مبارزه با اسرائیل در بیانات امام و رهبری

  

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏18، ص: 203

البته ما میل داریم اسرائیل همهاش آتش بگیرد، و اگر خداوند توفیق دهد مىرویم و مردم را از شرّ اسرائیل نجات مىدهیم، ولى این بدان معنا نیست که ما آنجا را منفجر کردهایم.

 

 • صحیفه امام، ج‏16، ص: 490

ما مىگوییم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است.

 • صحیفه امام، ج‏20، ص: 320

مسئولین محترم کشور ایران و مردم ما و ملتهاى اسلامى از مبارزه با این شجره خبیثه و ریشه کن کردن آن، دست نخواهند کشید و به یارى خداوند تعالى از قطرات پراکنده پیروان اسلام و توان معنوى امت محمد- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- و امکانات کشورهاى اسلامى باید استفاده کرد و با تشکیل هسته‏هاى مقاومت حزب اللَّه در سراسر جهان اسرائیل را از گذشته جنایت بار خود پشیمان و سرزمینهاى غصب‏شده مسلمانان را از چنگال آنان خارج کرد.

من همان گونه که بارها و در سالهاى گذشته قبل و بعد از انقلاب هشدار داده‏ام، مجدداً خطر فراگیرى غده چرکین و سرطانى صهیونیزم را در کالبد کشورهاى اسلامى گوشزد مى‏کنم و حمایت‏ بیدریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از تمامى مبارزات اسلامى ملتها و جوانان غیور و مسلمان در راه آزادى قدس، اعلام مى‏نمایم و از جوانان عزیز لبنان که موجب سرافرازى امت اسلام در خوارى و ذلت جهانخواران گردیده‏اند، تشکر مى‏کنم و براى موفقیت همه عزیزانى که در داخل سرزمینهاى اشغالى و یا در کنار این کشور غصب شده، با تکیه به سلاح ایمان و جهاد به اسرائیل و منافع آن ضربه مى‏زنند دعا مى‏کنم و اطمینان مى‏دهم که ملت ایران، شما را تنها نخواهد گذاشت.

 

ب: امام خامنه ای:

 • ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی، ما را تهدید هم میکنند؛ تهدید به حمله‌ی نظامی میکنند؛ اما به‌نظرم خودشان هم میدانند، و اگر نمیدانند، بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی «تل‌آویو» و «حیفا» را با خاک یکسان خواهد کرد.

 • ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

در یک برهه‌اى کسانى گفتند آقا ول کنید قضیه‌ى اسرائیل را، ول کنید قضیه‌ى فلسطین را، ول کنید قضیه‌ى عدالت در سطح جهانى و حمایت از ملتهاى عدالت‌خواه را، رها کنید این حرفها را؛ چه کار دارید؟ به خودتان بچسبید. این همان تغییر محاسبات است. دشمن این را میخواهد.

 • 14بهمن 1390

ما در قضایاى ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجه‌اش هم پیروزى جنگ سى‌وسه روزه و پیروزى جنگ بیست‌ودو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژیم صهیونیستى مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ اِبائى هم از گفتن این حرف نداریم.

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1372، ص: 55

صهیونیستها هم در این منطقه، مثل سگِ زنجیرىِ استکبار عمل مىکنند. پارس کردن و پاچه گرفتن و به این و آن پریدن، شأن صهیونیستهاست. از آنها، غیر از این هم انتظارى نیست و البته، کسى هم اهمیتى به آنها نمىدهد.

 

 • ۱۳۹۰/۰۸/۱۹

هم آمریکا بداند، هم دست‌نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستى در این منطقه بداند؛ پاسخ ملت ایران به هرگونه تعرضى، هرگونه تجاوزى، بلکه هر گونه تهدیدى، پاسخى خواهد بود که از درون، آنها را از هم خواهد پاشید و متلاشى خواهد کرد.

 

 

۰ نظر ۶۵۱ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۸خرداد

جهانی بودن گفتمان انقلاب اسلامی

  

1. صدور گفتمان انقلاب به دیگر کشورها:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏12، ص: 202

ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى‏کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى‏باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفى دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى‏مان بسته‏اند، و اگر ما در محیطى دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاریهاى مشقت‏بارى که داریم، با جهان، برخوردى مکتبى مى‏نماییم.

 

 • صحیفه امام، ج‏13، ص: 90

ما مى‏خواهیم انقلاب را صادر کنیم. ما نمى‏خواهیم شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الآن مدتهاست دارد حمله مى‏کند و ما هیچ حمله‏اى به آنها نمى‏کنیم ... ما مى‏خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگى‏مان را، انقلاب اسلامى‏مان را به همه ممالک اسلامى صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل مى‏شود.

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1368، ص: 157

صدور انقلاب، به معناى صادر کردن ارزشهاى انقلابى و افشاگرى در بارهى مستبدها و ظالمهاى عالم، وظیفه و تکلیف الهى ماست. اگر این کار را نکنیم، کوتاهى کرده‏ایم. ...

... اگر منظور این است که ما مواد منفجره صادر مىکنیم، این ادعا دروغ است. ... ما به هیچ کشورى مواد منفجره نمىبریم. خرابکارى دور از شأن ماست و بههیچوجه به ما نمىچسبد و هرکس بگوید، خلاف و دروغ گفته است. این تهمتهاى ناشایست، باب خود همان کسانى است که اینها را به اسلام و جمهورى اسلامى نسبت مىدهند.

  

  

2. دعوت جهانی به مبارزه با ظلم و تشکیل جبهه جهانی مستضعفین:

امام خمینی:  

 • صحیفه امام، ج‏6، ص: 234

من امیدوارم که همه ملتهاى اسلام که به واسطه تبلیغاتى که، فعالیتهایى که از اجانب شد و اینها را از هم متفرق کردند و مقابل هم قرار دادند، بیدار بشوند و همه با هم بشوند. یک دولت بزرگ اسلامى، یک دولت زیر پرچم «لا إله إلا اللَّه» تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا غلبه بکند.

 

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 448

و شما اى مستضعفان جهان واى کشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوى تبلیغاتى ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم مى کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و به سوى یک دولت اسلامى با جمهوریهاى آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جاى خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالى وعده فرموده است.

   

3. وظیفه دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏12، ص: 147

دست امریکا و سایر ابرقدرتها تا مِرْفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است. ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیداً مىجنگیم؛ چرا که مرد جنگیمما انقلابمان را به تمام جهان صادر مىکنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامى استو تا بانگ لا اله الا اللَّه و محمد رسول اللَّه بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هستو تا مبارزه در هر جاى جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. 

 • صحیفه امام، ج‏19، ص: 113

قرآن مى‏فرماید: قاتِلُوهُمْ حَتّى‏ لا تَکُونَ فِتْنَة،  همه بشر را دعوت مى‏کند به مقاتله براى رفع فتنه؛ یعنى «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»، ... یعنى، باید کسانى که تبعیت از قرآن مى‏کنند، در نظر داشته باشند که باید تا آن جایى که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود. 

 

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 89

جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامى ماست که در سراسر جهان صلا زنیم که اى خواب رفتگان! اى غفلتزدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانههاى گرگ منزل گرفتهاید. برخیزید که اینجا جاى خواب نیست! و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست! امریکا و شوروى در کمین نشستهاند، و تا نابودى کاملتان از شما دست بر نخواهند داشت. راستى اگر بسیج جهانى مسلمین تشکیل شده بود، کسى جرأت این همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوى رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- داشت؟

 

 • صحیفه امام، ج‏12، ص: 322

ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم. ما مکلفیم که با ظلم مقابله کنیم. ... مىشود و نمىشود براى ما مطرح نیست. ما مکلفیم از طرف خداى تبارک و تعالى که با ظلم مقابله کنیم؛ با این آدمخوارها و با این خونخوارها مقابله کنیم. ما به آن اندازهاى که قدرت داریم مقابله مىکنیم؛ اگر پیروز شدیم که خوب، الحمد للَّه، و اگر پیروز هم نشدیم، الحمد للَّه که به تکلیف عمل کردیم.

 

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1369، ص: 229

این پرچم توحید و اسلام و ایمان، این پرچم ایستادگى در مقابل ظلم و جور از هرکس و هرجاى عالم، این پرچم استقلال ملتها در مقابل قدرتهاى زورگوى عالم، باید در سرتاسر جهان و به عنوان مرکز امید همهى مستضعفان عالم، به اهتزاز در بیایید.

 

 • حدیث ولایت، بیانات، سال‏1383، ص: 112 - 113

در مقدمهى قانون اساسى ما دفاع از مسلمانان و محرومان به صراحت ذکر شده است؛ ما دفاع از مسلمانها و دفاع از ملت مظلوم را جزو سیاستهاى اصولى خودمان مىدانیم و از آن عدول نمىکنیم. .... ما طرفدار اسلام و طرفدار مسلمانها و طرفدار بیدارى اسلامى هستیم و با تغذیهى قدرتهاى استثمارگر از منابع غنى ملتهاى مظلوم مخالفیم؛ با استعمار و با استثمار مخالفیم و این مخالفت در زبان و حرف هم نیست؛ اعتقاد ما این است و قالب سیاست خارجى ما هم همین است و این- همینطور که گفتم- بر اساس تفکر جمهورى اسلامى است.

   

  

4. مبارزه با استکبار جهانی:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 327

مردم عزیز ... باید سعى کنند که سختیها و فشارها را براى خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالاى کشور به وظیفه اساسىشان که نشر اسلام در جهان است برسند ... چه کسى است که نداند مردم عزیز ما در سختى هستند و گرانى و کمبود بر طبقه مستضعف فشار مىآورد، ولى هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دوَل دنیاى امروز و پایهریزى فرهنگى جدید بر مبناى اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامى با امریکا و شوروى، فشار و سختى و شهادت و گرسنگى را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کردهاند و بهاى آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار مىکنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بىشهادت میسر نیست.

 

 • صحیفه امام، ج‏20، ص: 318

قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینى یکه و تنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بتپرستى است ادامه مىدهد و به یارى خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنههاى مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت‏ را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانى که به ستم و ظلم خویشتن اصرار مىنمایند سلب خواهد کرد. آرى، شعار «نه شرقى و نه غربى» ما، شعار اصولى انقلاب اسلامى در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیمکننده سیاست واقعىِ عدم تعهد کشورهاى اسلامى و کشورهایى است که در آینده نزدیک و به یارى خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشریت مىپذیرند.

 

ب: امام خامنه ای:

 • بیانات، سال‏1382، ص: 107

یکى از مصرعهاى برجسته و مهمِّ قصیدهى «لا إله إلّا اللّه» این است که با طاغوتها، طغیانگرهاى جهانى، قدرتهاى ظالم بینالمللى نمىشود کنار آمد.

 

 • بیانات، سال‏1384، ص: 159

مبارزهى با سلطه هم یکى از وظایف دولت اسلامى است. نظام سلطه، نظامى است که مثل بختک سنگینى روى پیکر جامعهى بشرى مىافتد- و افتاده است- و او را نابود مىکند و از بین مىبرد. این نظام سلطه دو طرف دارد؛ سلطهگر و سلطهپذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزهاش هم با شمشیر نیست؛ مبارزهاش با عقل، با کار حرفهاىِ سیاسى، و با شجاعت در میدانهاى لازم و متناسبِ خودش است.

۰ نظر ۷۵۲ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۸خرداد

در پست قبل به بررسی سه خصوصیت «گفتمان انقلاب» پرداخته شد. تأکید بر مسئله توحید و مقابله با شرک، حرکت به سمت طراحی تمدن نوین اسلامی، و مقدمه سازی امر ظهور، از این موارد بود. در ادامه سعی خواهم کرد دو خصوصیت دیگر را که مربوط به سیاست خارجی ماست، مطرح کنم.

گفتمان انقلاب اسلامی

شنبه 18 خرداد 92

۰ نظر ۱۰۲۰ بازدیدکننده موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد علی
۱۷خرداد

مقدمه سازی امر ظهور:

امام خمینی:

صحیفه امام، ج‏20، ص: 345 / پیام به حجاج: برائت از مشرکان

ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهاى اسلامى مى‏شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدى- صلى اللَّه علیه و آله- است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه مى‏دهیم و به یارى خدا راه را براى ظهور منجى مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان- ارواحنا فداه- هموار مى‏کنیم.

 

صحیفه امام، ج‏19، ص: 146

 امید است آفتاب درخشان اسلام بر جهانیان نور افشاند، و مقدمات ظهور منجى بشریت را فراهم آورد، و مَا ذلک على اللَّه بعزیز.

 

صحیفه امام، ج‏18، ص: 269

ما تکلیف داریم آقا! این طور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان- سلام اللَّه علیه- هستیم پس دیگر بنشینیم تو خانه‏هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم «عَجّلْ عَلى‏ فَرَجِهِ». عجّل، با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید براى آمدن او. و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید. همه با هم بشوید.

   

امام خامنه ای:

حدیث ولایت، سال‏1387، ص: 105

تشکیل نظام جمهورى اسلامى یکى از مقدمات این حرکت عظیم تاریخى است. هر اقدامى در جهت استقرار عدالت، یکقدم به سمت آن هدف والاست. انتظار معنایش این است. انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن براى اینکه کار بهخودىخود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگى است. این آمادگى را باید در وجود خودمان، در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم. و خداى متعال نعمت داده است به مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانستهاند این قدم بزرگ را بردارند و فضاى انتظار را آماده کنند. این معناى انتظار فرج است. انتظار فرج یعنى کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت براى آن هدفى که امام زمان (علیه الصّلاة و السّلام) براى آن هدف قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقلاب بزرگ تاریخى براى آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگى انسانى، زندگى الهى، عبودیت خدا؛ این معناى انتظار فرج است.

 

در مکتب جمعه ، صص 202 و 201، 59/4/6

انقلاب ما در راه آن هدفى که امام زمان براى تأمین آن هدف مبعوث مى‏شود و ظاهر مى‏شود یک مقدمه‏ى لازم و یک گام بزرگ بوده. ما اگر این گام بزرگ را برنمى‏داشتیم، یقینا ظهور ولى‏عصر (صلوات الله علیه و عجل الله تعالى فرجه الشریف) به عقب مى‏افتاد. شما مردم ایران و شما مادران شهید داده و پدران داغدار و افرادى که در طول این مبارزه زحمت کشیدید بدانید ؛ و شما اى امام بزرگوار امت بدانید (که بهتر از همه‏ى ما مى‏دانید) شما موجب پیشرفت حرکت انسانیت به سوى سرمنزل تاریخ و موجب تسریع در ظهور ولى‏عصر (صلوات الله علیه) شدید. شما یک قدم این بار را به منزل نزدیکتر کردید.

 

مصاحبه‏ها، ص 223، 1360

سال‏ها ما کوشش مى‏کردیم تا به مردم تفهیم کنیم حضرت مهدى(عج) در یک زمینه‏ى مساعد و مناسبى ظهور خواهد کرد نه در یک زمینه‏ى نامساعد؛ اما کسانى بودند که در آن زمان فکر مى‏کردند دنیا باید پر از ظلم و جور شود تا اینکه حضرت مهدى (عج) بیاید. در حالى که ما مى‏گفتیم چون حکومت حضرت مهدى (عج) یک حکومت اسلامى صددرصد مى‏باشد، قبل از این صددرصد مى‏بایستى ده‏درصد، بیست‏درصد، سى‏درصد، هفتاددرصد، نوددرصد بوجود بیاید تا اینکه به آن صددرصد برسیم و لذا شما الان مى‏بینید حکومت ما چند درصد حکومت اسلامى است. هر چه هست به همین ترتیب پیش خواهد رفت تا اینکه حکومت مهدى (عج) برسد؛ که آن حکومت صددرصد اسلامى است، آن هم نه فقط در این نقطه از عالم بلکه در همه جا.

۰ نظر ۳۸۰ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۷خرداد

برپایی تمدن اسلامی

  

1. تمدن نوین اسلامی:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏21، ص: 289  / منشور روحانیت

حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

 

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، سال‏1373، ص: 2

ما در حال پیشرفت و سازندگى و در حال بناى یک تمدّن هستیم. من این را مىخواهم به شما بگویم: مسألهى ما این نیست که زندگى خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم. مسئله این است که ملت ایران در حال پدید آوردن یک تمدّن است.

 

 • حدیث ولایت، سال‏1373، ص: 106

عزیزان من! جوانان! براى این ملّت، قضیهى بناى یک نظام و تمدّن اسلامى و یک تاریخ جدید، قضیّهاى جدّى است. آن را جدّى بگیرید. ... آنچه در ایران اتّفاق افتاد، مسألهى یک حرکت عظیم در مقیاس جهانى است. ... این انقلاب، محدود به این مرزها نیست.

 

 • حدیث ولایت، مکتوبات، سال‏1387، ص: 46  (پیام به کنگره عظیم حج)

من با اطمینان کامل مى‏گویم: این هنوز آغاز کار است، و تحقق کامل وعده‏ى الهى یعنى پیروزى حق بر باطل و بازسازى «امت قرآن» و «تمدن نوین اسلامى» در راه است.

 

2. جهت گیری تمدن غرب و تمدن اسلامی:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏8، ص: 309

این چیزهایى که در ممالک دیگر شما خیال مى‏کنید در تمدن است وقتى که درست تأمل کنید تمدن نیست بلکه به توحش نزدیکتر است براى اینکه تمام سلاحهاى مدرنى که درست کردند همه براى کشتن هم جنس خودشان و قتل عام کردن بشر است و این همان توحش بزرگى است که در بین حیوانات کمترش هست تا بین انسانها. و اسلام است که همه را به سِلم دعوت مى‏کند و همه را مى‏خواهد با رفاه زندگى کنند و تمدن صحیح در اسلام است چنانچه حُرّیت صحیح در اسلام است.

 

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، سال‏1389، ص: 211 - 212

فریب نخورید. مادیگرى، گرایش مادى، تفکر مادى، تمدن مادى، دشمن بشریت و دشمن شماست. ... بشر در سایهى تفکر اومانیستى و در جهت نظامهاى انسانگرا نه فقط به انسانیت دست نیافت، به آسایش دست نیافت، بلکه بیشترین جنگها، بیشترین کشتارها، بدترین قساوتها، زشتترین رفتارهاى انسان با انسان در این دوره به وجود آمد.

... شما امروز دارید نقطهى مقابل آنها حرکت میکنید. شما میخواهید با تفکر الهى دانش را مسخر کنید؛ شما میخواهید امکانات طبیعى و انسانى را جمع کنید براى خیر مادى و معنوى ملتها و ملت خودتان، براى خیر مادى و معنوى بشر. جهتگیرى شما جهتگیرى خدائى است؛ این موفق خواهد شد، این پیش خواهد رفت؛ این همان حرکتى است که نقطهى مقابل حرکت دو سه قرنىِ غلط منحرفانهى شروع شدهى از سوى غرب است. این حرکت، حرکت مبارکى است و ادامه خواهد داشت.

 

3. رفاه و آبادانی در تمدن اسلامی:

الف: امام خمینی:

 • صحیفه امام، ج‏9، ص: 72

برنامه دولت اسلامى آن است که همه بشر به سعادت برسند؛ و همه در کنار هم به طور سلامت و رفاه زندگى کنند. ... برنامه جمهورى اسلامى این است که یک دولتى به وجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند؛ و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانى که خود آنها دارند.

 

ب: امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، سال‏1385، ص: 211

آن کشور و جامعهاى که مورد نظر اسلام است، باید هم از لحاظ مادى و هم از لحاظ معنوى، پیشرو باشد. ... در چنین جامعهاى، معنویت و اخلاق هم باید به قدرِ حرکت پیشروندهى مادى پیشرفت کند. ... اینجاست که آن خصوصیت استثنایى جامعه و تمدن اسلامى، خود را نشان مىدهد؛ ترکیب و آمیختگى دنیا و آخرت باهم.

….. تمدن و فکر اسلامى، پیشرفت مادى را مىخواهد؛ اما براى امنیت مردم، آسایش مردم، رفاه مردم و همزیستىِ مهربانانهى مردم با یکدیگر؛ این خصوصیات نظام اسلامى است. ما اینها را با صداى بلند از اولِ انقلاب در سطح عالم مطرح کردیم و دلهاى فراوانى از مسلمان و غیر مسلمان هم به اینها جلب شده است. ... ما مىخواهیم در کشورمان این تفکرات والا را پیاده کنیم. برادران و خواهران عزیز! این، کار و تلاش لازم دارد؛ این، مردان مؤمن و فداکار و شجاع لازم دارد.

 

4: جامعه سازی، حیات طیبه، سبک زندگی اسلامی:

امام خامنه ای:

 • حدیث ولایت، سال‏1383، ص: 2

نظام اسلامى به وعدهى قرآن کریم، مردم را به سمت «حیات طیبه» حرکت مىدهد. ... حیات طیبه یعنى زندگى گوارا. یک ملت آن وقتى زندگى گوارا دارد که احساس کند و ببیند که دنیا و آخرت او برطبق مصلحت او به پیش مىرود و به سمت هدفهاى او حرکت مىکند؛ این زندگىِ گواراست؛ .... زندگىِ گوارا وقتى است که رفاه مادى با عدالت، معنویت و اخلاق همراه شود. ... حیات طیبه و زندگى گوارا فقط آخرت هم نیست. اسلام نمىگوید من مىخواهم زندگى اخروىِ بعد از مرگ مردم را آباد کنم، دنیاى آنها هر جور شد، شد؛ این منطق اسلام نیست. منطق اسلام این است که زندگى جامعهى اسلامى باید از مواهب الهى سرشار شود و بشر با بهرهمندىهاى مادى در زندگى خود، راه معنویت را گم نکند و درست حرکت کند.

    

 • حدیث ولایت، سال‏1374، ص: 99

مطلبى که شما برادران و خواهران عزیز باید به آن توجّه کنید، این است که انقلاب اسلامى به وجود آمد تا به ملت ایران، «حیات طیّبه» بدهد. حیات طیّبه، یعنى آن چیزى که قرآن مىفرماید: «فلنحیینّه حیاة طیّبه» این ثمره و هدف نهایى این انقلاب است. حیات طیّبه، یعنى یک ملت، هم از لحاظ مادّى و زندگى روزمرّه و رفاه و امنیت و دانش و سواد و عزّت سیاسى و استقلال اقتصادى و رونق مالى و اقتصادى برخوردار باشد و هم از جهت معنوى، انسانهاى مؤمن و خداشناس و پرهیزکار و برخوردار از اخلاق والاى الهى در آن زندگى کنند. این حیات طیّبه است.

۰ نظر ۴۴۷ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی
۱۷خرداد

الف: امام خمینی:

  

صحیفه امام، ج‏20، ص: 89؛ (پیام به زائران بیت الله الحرام)

در فریضه حج که لبیک به حق است و هجرت به سوى حق تعالى به برکت ابراهیم و محمد است، مقام «نه» بر همه بتها و طاغوتهاست و شیطانها و شیطان زاده‏هاست. و کدام بت از «شیطان بزرگ» امریکاى جهانخوار و شوروى ملحد متجاوز بزرگتر و کدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوتهاى زمان ما بالاترند؟

  

صحیفه امام، ج‏3، ص: 421

و لَکُمْ فى رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فداى اسلام کرد تا پرچم توحید را به اهتزاز در آورد؛ و ما به حکم پیروى از آن بزرگوار باید همه چیزمان را فدا کنیم تا «پرچم توحید» برقرار ماند.

   

   

ب: امام خامنه ای:

حدیث ولایت، سال‏1377، ص: 86

هرچه ما به سمت توحید و عبودیت اللّه پیش برویم، شرّ طواغیت و أنداد اللّه از سر ما بیشتر کم خواهد شد. ملت مسلمان ایران به همان اندازهاى که در خطّ توحید پیش رفته است، امروز از زباندرازى و دستدرازىِ امریکا و غیر آمریکا از مستکبران عالم، راحت است؛ از بکننکنِ آنها آزاد است. این، خاصیت توحید و خاصیت عبودیت للّه است. بندهى خدا که شُدید، بندگى خدا با بندگى دیگران و نوکرى دیگران نمىسازد. این، آن رکن اول است.

 

حدیث ولایت، سال‏1382، ص: 107

یکى از مصرعهاى برجسته و مهمِّ قصیدهى «لا إله إلّا اللّه» این است که با طاغوتها، طغیانگرهاى جهانى، قدرتهاى ظالم بینالمللى و ستمگران ... نمىشود کنار آمد. توحید اجازه نمىدهد مسلمان در مقابل قدرتهاى بدون مهار ... کرنش کند. همین کرنشها از سوى برخى از ملتهاى ضعیف شده است که اینطور این خونآشامها را قدرتمند کرده است.

 

حدیث ولایت، سال‏1382، ص: 127

انقلاب اسلامى حرف نویى را به میان آورد؛ حرف نویى که مىتوانست در دنیاى افکار عمومى، بخصوص در دنیاى اسلام، براى خود جا باز کند. قسمت اعظم این حرفِ نو توحید بود؛ با معناى عمیق و دقیق و همهجانبهى آن. توحید یعنى حاکمیت ارزشهاى الهى بر جامعه و نفى حکومتهاى طاغوتى، استبدادى، فاسد و طغیانگر بر ارزشهاى انسانى و اصیل. بنابراین توحید ستون فقرات و رکن اساسى شعار اسلامى و پیام انقلاب اسلامى بود.

 

 

 

                       

 

۰ نظر ۴۶۸ بازدیدکننده موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد علی